Cautare imobil:
Login:
Abonare stiri:

Pe siteul Riviera Imob (Imobiliare Prahova) veti gasi: informatii utile, dictionar imobiliar, legislatie imobiliara, stiri imobiliare, imobiliare, imobiliar, tranzactii imobiliare, anunturi imobiliare, anunt imobiliar, agentii imobiliare, agentie imobiliara, piata imobiliara,bursa imobiliara,catalog agentii imobiliare,realestate,real estate, imobil, vanzari, vanzare, inchirieri, inchiriere, apartamente, apartament, garsoniere, garsoniera, terenuri, teren, case, vile, spatii, birouri, casa, vila, spatiu, birou, spatii comerciale, spatiu comercial, anunturi gratuite, anunt imobiliar, blocuri,chirie, etc...

Rivier Green
BCR - Credit imobiliar
 
Caracteristici credit imobiliar BCR
 
Beneficiari: persoane fizice rezidente sau nerezidente care au vârsta de cel putin 18 ani. Suma maximã: maxim 75% din valoarea imobilului/terenului ce urmeazã a fi achizitionat Avans: minim 25% din valoarea imobilului achizitionat
Confirmarea existentei avansului poate fi fãcutã astfel :
- se depune suma în numerar sau prin virament în contul curent al solicitantului deschis la BCR
- se prezintã documente care atestã efectuarea plãtii avansului cãtre vânzãtorul terenului sau locuintei (precontract de vânzare-cumpãrare la notariat)
Termenul: maxim 25 de ani, pentru creditele acordate în RON maxim 20 de ani, pentru creditele acordate în EUR/USD
Capacitatea de rambursare se determinã pe baza veniturilor certe nete realizate de cãtre solicitant si coplãtitori, dacã este cazul.
Garantii:
- ipotecã de rang I asupra imobilului cumpãrat din credit sau asupra unui alt imobil aflat în proprietatea solicitantului sau a unei terte persoane.
- asigurarea bunurilor imobiliare care constituie garantia creditului la o societate de asigurãri agreatã de BCR si cesionarea politei de asigurare în favoarea bãncii
Costuri:
- Comision întocmire si analizã documentatie: 70 euro
- Comision gestiune (flat - perceput o singurã datã la acordarea creditului): 1,75% din valoarea creditului
- Prima de asigurare pentru asigurarea imobilului care constituie garantia creditului. Cotele de primã de asigurare sunt cele comunicate de cãtre BCR Asigurãri
- Comision pentru rambursarea anticipatã:
· în primii 5 ani de creditare: 2%
· între 5 - 10 ani: 1,5%
· peste 10 ani: 1% din suma rambursatã în avans, minim 5 EUR sau echivalent
Dobândã : EURO 8,9% USD 9,4%
A. Documente necesare:
- Cerere de credit (formular tip BCR)
- Declaratie-Acord pentru coplãtitori, dacã este cazul (formular tip BCR)
- Adeverintã de salariu (formular tip BCR, sau alte formulare care sã continã elementele minime), pentru solicitant si dacã este cazul, coplãtitor(i)
- Cartea de muncã (primele si ultimele douã pagini)/contractul individual de muncã cu viza Inspectoratului Teritorial de Muncã
- BI/CI (copie) pentru solicitant si dacã este cazul, pentru coplãtitor (i)
- Documente necesare pentru justificarea veniturilor realizate din alte surse, dupã caz
B. Documente specifice în functie de destinatia creditului:
- Actul de proprietate asupra locuintei ce face obiectul vânzãrii/cumpãrãrii înregistrat la Biroul de Carte Funciarã (copie)
- Dosarul cadastral (copie)
- Declaratie, pe proprie rãspundere, a vânzãtorului, conform Legii 10/2001, cã imobilul nu este revendicat si cã nu existã litigii în legãturã cu acesta
- Antecontract de vânzare-cumpãrare
Avantaje:
- Posibilitatea determinãrii capacitãtii de rambursare prin luarea în calcul si a altor venituri realizate de cãtre solicitanti: venituri din dividende, venituri din chirii, venituri realizate în strãinãtate, etc. dovedite cu documente
- Perioada de rambursare : 25 ani pentru creditele în RON si 20 ani pentru creditele în EUR/USD
- Nu se solicitã giranti
- Polita de asigurare se poate încheia la sediul bãncii
- Se poate opta pentru includerea comisionului de gestiune în valoarea finantatã
- Operativitate maximã
- Posibilitate de rambursare anticipatã
- Rambursarea creditului poate fi efectuatã: la orice unitate BCR, din contul curent la sediul unitãtii sau utilizând serviciul e-BCR, din contul de card de debit de la orice ATM din reteaua BCR pentru creditele
acordate în lei
 
Rivier Green Rivier Green Rivier Green Rivier Green Rivier Green
Rivier Green Rivier Green Rivier Green